Vår filosofi

Alla våra hus byggs efter samma princip – att ta tillvara gammal svensk byggtradition. Husen är energisnåla och byggda för att klara de tuffa kust- och fjällklimaten. De är tåliga och stabila med dimensionerade balkar och liggande ytterpanel. 

Vi har anpassat den traditionella byggstilen till vår tid. Det gör att du slipper årslånga torktider och får ett lägre pris. Den timrade, 45 millimeters tjocka panel vi använder är hyvlad så att den får en bullig, mjuk profil som ligger nära fulltimrets.

Precis som i gamla dagar är husen byggda med ryggåstak och synliga, bärande takåsar, som ger stor flexibilitet i utformningen av planlösningen. Dessutom skapar detta byggnadssätt rymd och luftighet. Huset känns betydligt större än den är. Alla våra hus är tillverkade av fin, tätvuxen norrlandsgran. Var och en tillverkas efter order. På så sätt kan vi skapa ett hus med hantverksmässiga inslag, unikt just för dig.