Säkerhet

Vi följer de nya lagarna och förordningarna om hantering av personuppgifter.Personuppgiftshantering enligt GDPR
Vi på Hälsinge Fjäll- & Kusthus strävar efter att ge dig så mycket kontroll som möjligt över den information som du lämnar oss. Det är viktigt för oss att du känner dig säker i din kontakt med oss som företag och med våra medarbetare. Hälsingestugor AB är ansvarig för de personuppgifter du lämnar till oss via muntlig intresseanmälan eller via email. Vi kommer aldrig i kontakt med era personuppgifter om inte ni själva manuellt delger oss dem. Vi samlar enbart in personuppgifter för att uppfylla ett framtida avtal med dig som kund eller för relation inför avtal. Intern statistik samt eftermarknadsarbete kan förekomma, då utan att någon utav våra kontakter personligen anges.

Vi sparar personuppgifter i samband med intresseanmälan i upp till ett år efter avslutad relation. Vid önskemål kan dessa uppgifter tas bort tidigare. Vi använder inte informationen för marknadsföring eller allmänna utskick.

Är man kund hos oss ger vi er tio års garanti efter utförd montering. Personuppgifter sparas under hela garantitiden, efter det följer vi regleringen kring arkivering. Under den tiden skickas ingen allmän marknadsföringsinformation om ni inte givit samtycke till det. Du kan alltid be om att få se vilka uppgifter vi har sparade men kan inte ta bort de uppgifter som står i det skrivna avtalet.

De uppgifter du lämnar används endast av Hälsinge Fjäll- & Kusthus. Vi försäkrar att dina uppgifter inte förs vidare till någon tredjeparts-organisation utan ditt samtycke. Vid skrivna avtal behöver vi fler personuppgifter än vid enbart en intresseanmälan. När du skriver under ett avtal med Hälsinge Fjäll- & Kusthus godkänner du att vi samt våra leverantörer kan få del av vissa personuppgifter för att fullfölja beställning av material för ert projekt. Vi har biträdesavtal med alla leverantörer som vi vid behov delger relevant information till där de intygar att de inte sparar era personuppgifter för egen vinning och att de också hanterar personuppgifter enligt GDPR.

För att behandla och skydda dina personuppgifter på ett korrekt sätt följer vi personuppgiftslagen enligt GDPR och de principer för god sed som praktiseras. Bra och utförlig information för dig som privatperson om GDPR hittar du på Datainspektionens egen hemsida. Du har alltid rätt att begära ett registerutdrag för att kunna kontrollera vilken information som finns registrerad om dig samt att vi som företag är skyldiga att rätta uppgifter som är felaktiga, ofullständiga eller missvisande.


Vart vänder du dig med frågor?
Har du frågor om hur vi på Hälsinge Fjäll- & Kusthus behandlar dina personuppgifter och vill veta mer om dina rättigheter eller göra någon ändring kan du använda följande kontaktuppgifter:
Hälsinge Fjäll- & Kusthus
Industrivägen 2
823 30 Kilafors
Mail: info@halsinge.se


Modernt hus i traditionell stil - Hälsinge Fjäll- & Kusthus