Hos oss är Du en trygg kund!

AB Hälsingestugor har sedan 1964 funnits på den svenska fritidshusmarknaden. Hälsingestugor har levererat hundratals hus ,i Sverige samt ett antal till våra grannländer. Hälsingestugor ingår i en koncern med moderbolag AB Ewald Larsson Eftr. som grundades 1909. Koncernen har skog, sågverk och småhustillverkning som arbetsområden. Vi värnar om naturen och våra kraftfulla Hälsingeskogar samtidigt som vi lägger stor vikt på att det materialet vi väljer att använda till våra hus är av bästa kvalitet. Vi arbetar alla på samma yta och besitter omfattande kunskap i alla steg från skog till färdigställt hus.


Hälsinge Fjäll- & Kusthus Koncern