Medarbetare



Huvudkontor

Per Jonsäll
CAD/Ritning/Konstruktion
070-634 03 15
per.jonsall@halsinge.se

Amanda Alm
Koordinator / Kundservice
070-237 51 45 
amanda.alm@halsinge.se 

Anders Larsson
Bygg

Pär Ståhl
Bygg

Filip Wllhelmsson
Bygg

Åke Dahlberg
Bygg

Henrik Hedlund
Produktion/ Byggledare
070-6340352
bygg@halsinge.se

Helena Vahllund
Ekonomi