Fjäll & kustsäkert med Hälsinge Fjäll- & Kusthus

Fjäll- och kustsäkert


Våra hus är energisnåla och byggda för att klara det tuffa kust- och fjällklimatet. De är tåliga och stabila, med dimensionerade balkar och liggande ytterpanel, liksom genomtänkt design för väggar, dörrar och fönster.

Vi har hög kvalitet rakt igenom, med erkända leverantörer. Det gör att du kan vara säker på att det står emot naturens krafter precis där du väljer att ställa ditt drömhus.