Bra att veta


Vägen till ditt nya hus ska kännas trygg och enkel för dig som kund. Ett kontrakt hos oss ger er en trygg process och frigör tid för vardagliga måsten. Vi vill dela med oss av vår kunskap kring att bygga hus från grunden vilket vi som företag har lång erfarenhet av. Vi vill skapa en trygghet genom att vägleda er genom allt praktiskt arbete som krävs vid nybyggnation tillsammans med en personlig kontakt från Hälsinge Fjäll- & Kusthus. I ett nära samråd tolkar vi era drömmar för att skapa det hus som passar er bäst.

PERSONLIG KONTAKT
För att få reda på mer kring hur det är att bygga hus med oss så rekommenderar vi er att ta en första kontakt med någon av våra husrådgivare. De finns här för att vägleda och hjälpa till under hela processen. Från första intresse för någon av våra husmodeller via underlag inför avtal och hela vägen till att huset står på plats. De finns för er främst som ett stöd i frågor som rör vår husleverans men också kring allt annat som behöver göras i anslutning till ett husköp. De är proffs på förloppet från köpt tomt till färdigt hus.

FRÅN INTRESSENT TILL HUSKÖPARE
Hur går det till att köpa ett hus av oss?
Det första formella steget är att skriva ett Entreprenadavtal. Detta kan man göra när man valt husmodell och det är inte bindande. Dock behövs detta avtal för att vi skall kunna rita om våra standardmodeller till ett mer individanpassat upplägg, med andra ord hjälpa er ta fram era specifika bygglovsritningar.
Entreprenadavtalet startar processen mot att skriva ett Köpeavtal ABS18, ett bindande avtal där alla tillägg är valda, inräknade och vi har framme en slutsumma. Detta är ett bindande avtal som omfattar hela vårt åtagande. Efter att det här avtalet är undertecknat av alla parter kan husskapandet börja på riktigt, material kan tillverkas, beställas och förberedas för montage.

LEVERANSDATUM
Man kan tilldelas en första möjlig leveransvecka först efter att vi fått en kopia på ett beviljat bygglov samt har erhållit en bankgaranti eller motsvarande från er.

HUSMODELLER
Våra befintliga husmodeller är ritade och klara. En av våra styrkor är att vi alltid kan rita om dessa till något som stämmer överens med er tanke och önskan. Alla våra hus är utformade för platta på mark som standard. Vad som exakt ingår i materialväg till husmodellerna hittar du mer utförligt beskrivet i vår leveransdeklaration.

Husen byggs med storblock som görs i egen tillverkning i Hudiksvall. Ytterväggar levereras i storblock med fönster och bleck monterade. Takstolar, takåsar och tak monteras på byggplats. Ytterdörr och fönsterdörr levereras löst och monteras på plats. Byggnation utförs enligt Boverkets byggregler.

LEVERANS
Fri frakt upp till 50 mil från Hudiksvall. Läs gärna ”Anvisningar inför leverans och montage”. Färjekostnader ingår ej. Hälsinge Fjäll-& Kusthus tillhandahåller och ombesörjer allt för montaget.

MONTERING ÄR ALLTID INKLUDERAT
Vänder man sig till oss får man inte bara en design och en materialsats utan köper man våra hus ingår det alltid i priset att allt beställt material monteras. Vi önskar en färdigställd grund enligt våra ritningar inför montering. Det finns rådgivning kring arbetet med grunden att få av er tilldelade kontaktperson för projektet. Resterande arbete som kranbil, lastare, byggnadsställningar och montage lämnar man helt över till oss. Alla bärande väggar och bjälklag inklusive fönster och ytterdörrar monteras. Ni får ett väderskyddat skal där taket är fullt isolerat.

FÄRDIGSTÄLLANDEFÖRSÄKRING
Ingår i alla husköp, beställs av Hälsinge Fjäll- & Kusthus efter undertecknat Köpeavtal ABS18. Försäkringen omfattar det arbete som är avtalat med oss. Försäkringen täcker merkostnader som kan uppstå om vi som din entreprenör inte kan färdigställa vårt arbete eller leverera materialet på grund av konkurs.

VAD KOSTAR ETT FRITIDSHUS
Vet du exakt hur ditt hus ska se ut? En del av våra kunder har inspirerats av våra färdiga husmodeller, men vill göra vissa förändringar så som att glasa in altanen, lägga till en bastu eller riva/sätta upp fler väggar.Vi har lång erfarenhet och vet vad som fungerar. Oavsett om du kommer med en färdig ritning eller om du har idéer på förändringar kan vi fungera som ett värdefullt bollplank.

Önskas inga tillval är första priset ni möter på vår hemsida priset för vald modell i standardutförande (enligt basritningen) och med max 50 mil frakt hela vårt åtagande. Priset för vald husmodell inklusive montering på just er tomt kommer framföras innan skrivet avtal, där är också eventuella tillval inräknade. Se förtydligande på fraktpriser för längre avstånd i vår leveransdeklaration.
Prisbilden för hela byggprojektet ända fram till inflyttningsklart kan se olika ut beroende på vart man ska bygga, hur tomten ser ut, hur mycket man kan göra själv, hur mycket som behöver ritas om och vilka prisnivåer man väljer för eventuella tillval.

För att räkna ut ett ungefärligt slutpris på våra husmodeller bör man räkna in allt - från första kostnaden som vanligtvis är tomten, via kostnader för bygglov och sedan grunden, och till sist all ”inredning” av huset (ex kök och badrum). Högt beräknat, exklusive kostnaden för tomten, om man betalar för allt arbete och väljer en högre nivå än standard kan man räkna med att det blir tre gånger mer än startpriset för vald husmodell.

Er personliga kontakt kan kalkylera mer exakta priser för just din husdröm. De kan utefter era förutsättningar, tomt, ort och övergripande önskemål ge ett mer realistiskt prisförslag som är unikt just för dig.
När ni känner er beslutsmässiga bokar vi ett möte där vi går igenom eventuella tillval för att få fram ett korrekt slutpris för just ert projekt.


Leveransdeklaration

I vår Leveransdeklaration kan du läsa allt om varför du ska välja just oss som leverantör av ditt drömhus.


Tillvalsprislista

Vårt mål är att ni ska känna stor frihet att välja de tillval som passar just er. Se nedan för info.
Läs och ladda ner som PDF»