Hos oss är Du en trygg kund!

AB Hälsingestugor har sedan 1964 funnits på den svenska fritidshusmarknaden. Hälsingestugor har levererat tusentals hus framförallt i Sverige men har även kunder i våra grannländer. Utifrån vårt nya koncept kommer vi även i framtiden finnas med på fritidshusmarknaden! Hälsingestugor ingår i en koncern med AB Ewald Larsson Eftr. som moderbolag. Koncernen har skogar, sågverk och småhustillverkning som arbetsområden. Företaget är över 100 år gammalt. Ewald Larsson började 1909 köpa skogar i Hälsingland. Koncernens finansiella ställning är mycket stark.

Hälsinge Fjäll- & Kusthus Koncern